Fabricio Medina groeide op in een omgeving vol van geweld en drugsgebruik. Niets deed in zijn jeugd vermoeden dat hij voorganger zou worden.

 

De vriendelijke Zuid-Amerikaanse voorganger Fabricio (45) is vanuit huis niet grootgebracht met de context van God en gebod. ‘Ik ben in een niet-christelijk gezin geboren en van een normaal gezinsleven was geen sprake. Mijn vader was eigenlijk nooit aanwezig, dus onze moeder moest beide zorgtaken op zich nemen. De wijk waarin ik opgroeide kende veel gevaren en beperkingen. Denk aan misdaad, bendes en drugs. Deze situatie verplichtte mij om als kind te werken. Op zevenjarige leeftijd verdiende ik geld als schoenpoetser op straat.’ Behalve het worstelen met de financiële uitdagingen maakte de familie ook iets afschuwelijks mee: ‘Op elfjarige leeftijd verloor ik mijn oudere broer. Hij werd op zijn 23ste doodgeschoten, ze hebben hem vermoord toen hij over slechte wegen wandelde.’

Fabricio leidde een ongeregeld leven. ‘Omdat ik teveel op straat liep, besloot men dat ik naar een weeshuis moest. In dit kindertehuis viel mij gelijk op dat daar liefde was. Wat mij het meest raakte was dat men sprak over de Heere Jezus. De Bijbelse boodschap kwam mijn leven binnen. Tot die tijd had ik slechte gewoonten en gebruikte ik ruwe taal. Anders dan de Bijbel van ons vraagt. Op vijftienjarige leeftijd begreep ik werkelijk wat de liefde van Jezus betekent voor een zondaar. Ik vond een Schuilplaats en werd een volgeling van God. Op mijn achttiende besefte ik dat God mij riep om Hem te dienen.

Ik wist niet waar en hoe, maar het was wel duidelijk dat Hij riep. Mijn droom om een bekende ingenieur te worden moest ik opgeven. Dat was niet Gods plan. Ik ging naar een Bijbelschool en mocht onderwijs geven aan kinderen.’

Het kindertehuis, waar Fabricio zijn eerste ervaringen met het christelijke geloof opdeed, was verbonden aan de Pinksterbeweging. Tijdens zijn studie aan het seminarie leerde hij ook andere geloofsopvattingen kennen. ‘Via de Bijbelschool leerde ik het reformatorische geloof kennen. Ik begreep dat het concept van Gods genade anders functioneert dan ik dacht. Het was Zijn genade dat ik dit kreeg. Ik hoefde er niets voor terug te doen. Dat vervulde mij met een enorme blijdschap.’

Ik zie allerlei religieuze fenomenen in Zuid-Amerika. Ik hoop echter dat de kerk terugkeert naar het Woord van God. Dat ze het gaan lezen, leven en delen."

Steun een voorganger

In 1999 leerde Fabricio Raymond Warnaar kennen, destijds actief als diaconaal werker in Ecuador namens de Zending van de Gereformeerde Gemeenten. Er ontstond een nauwe band tussen Fabricio en Raymond. ‘Raymond begon met het opzetten van NET Foundation. Hij vroeg mij om een proefproject te begeleiden in Zuid-Amerika. Van 2006 tot 2015 werkte ik als coördinator van NET Foundation in dit gebied.’

In mijn gemeente vind ik het belangrijk om ons te richten op pastoraat. Daarbij is bijzondere aandacht voor het diaconaat en het kinderwerk. Mede omdat ik zelf weet hoe het is om in een kindertehuis op te groeien gaat dit me aan het hart. In ons land is het van groot belang dat we als christenen vasthouden aan het Woord van God. De kerken zijn erg gevoelig voor fenomenen uit Noord-Amerika. Denk aan het welvaartsgeloof en de charismatische prediking. Het goud regent daar uit de hemel. Dat zorgt ervoor dat veel kerken het Woord loslaten en hun identiteit er niet meer aan ontlenen.’

Toerusting van voorgangers is in Zuid-Amerika en Cuba, de gebieden waar Fabricio geregeld rondreist, van groot belang. Hij werd in 2016 coördinator van een NET studiecentrum dat in deze regio toerusting verzorgt rondom kernen van het Bijbels belijden. ‘Wij bieden hulpbronnen door middel van cursussen, zodat voorgangers toerusting krijgen die voor hen normaal gesproken ontoegankelijk is. In de afgelopen jaren werd ik bevestigd in deze roeping. Ik denk aan Manuël, die aanwezig was bij een cursus over ‘God’s way of salvation’. Hij pikte twee belangrijke dingen op: Allereerst dat hij dit specifieke materiaal nodig heeft om de mensen die hij dient te onderwijzen. Hij werkt als semiprofessioneel atleet met sportmensen en wil met hen het Evangelie delen. Na een sportieve avond geeft hij een halfuur onderwijs vanuit de Bijbel. Het tweede resultaat van de cursus was dat hij besloot om aan een Bijbelschool te gaan studeren. Binnenkort houdt hij in onze gemeente zijn eerste preek. Het geeft mij innerlijke vreugde als ik hoor dat het onderwijs impact heeft in het leven van voorgangers, dat ze iets leren wat ze eerder niet hoorden.’

Fabricio ziet uit naar een herleving van het Bijbels belijden: ‘Ik zie allerlei religieuze fenomenen in Zuid-Amerika. Ik hoop echter dat de kerk terugkeert naar het Woord van God. Dat ze het gaan lezen, leven en delen. Mensen worden allereerst benaderd met de boodschap, vervolgens leer je eruit leven en dan ga je het ook uitdelen.’

Helpt u Fabricio voorgangers opleiden op Cuba? 

Ondersteun een voorganger.

Doneer nu