De sloppenwijk Kibera

Het regenwater stroomt door de vieze, smalle straatjes van de grootste sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Vuilnis ligt hoog opgestapeld overal op straat. Popo springt behendig over de grootste modderpoelen heen en duikt onder de waslijnen met ‘schone’ was door, terwijl hij vertelt over zijn stichting ‘Angaza Kids’. De stichting helpt kinderen uit deze sloppenwijk hun talenten voor sport, tekenen en muziek te ontwikkelen en te gebruiken in Gods Koninkrijk. Daarnaast krijgen de kinderen van de stichting een paar maaltijden in de week, geen vanzelfsprekendheid in de omstandigheden waarin zij hier leven! Angaza betekent ‘oplichten’ of ‘gericht zijn op’. Wat een mooie naam in deze treurige omgeving. Popo en zijn medewerkers richten zich op de behoeften van de kinderen en stimuleren hen op hun beurt om een licht te zijn en het Evangelie verder te verspreiden.

Op de NET IMPACT-conferentie is Popo ook een van de deelnemers en daar vertelt hij hoe hij zelf in een internetcafé het eerste deel van de cursus van NET Foundation heeft gevolgd. Het was best een hele uitdaging voor hem, maar stapje voor stapje is het toch gelukt. Door rustig te lezen en de Bijbelteksten terug te lezen, heeft hij veel geleerd. Voor hem persoonlijk heeft de cursus veel gebracht, maar hij kan nu ook veel effectiever het Evangelie vertellen aan de mensen op straat! Want dat is zijn droom: dat wat hij zelf geleerd heeft, doorgeven aan anderen. Sinds deze maand heeft hij daarom in de sloppenwijk Kibera een NET Study Centre opgestart. Hij heeft al een groep voorgangers verzameld, die ook graag de cursus van NET Foundation willen volgen! Wat een bemoedigend verhaal tegen de achtergrond van de armoedige omgeving van de sloppenwijk.

Popo in de ruimte waar de kinderen van Angaza Kids samenkomen

Wat is het eigenlijk voor man, deze Popo? Een opvallende verschijning is het zeker. Met zijn dreadlocks, vlassige baardje en petje achterstevoren op zijn hoofd, is hij niet direct het toonbeeld van keurige evangelist. Maar het is precies wèl wat hij is. Het liefst vertelt hij de mensen in de sloppenwijk over de Heere Jezus en leert hij hen over de Bijbel. Zou dat zijn wat de Heere Jezus Zelf voor ogen had, toen Hij Zijn gelijkenis vertelde over het avondmaal? Lukas 14:23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;