Enige tijd geleden hebt u kunnen lezen van pastor Nicholas Kawawa uit Kenia. Ondanks de coronamaatregelen, waar ook hij zich aan onderwierp, ging hij onverminderd door met het brengen van het Evangelie. Hij deed dit op zijn eigen manier: gastvrij, joviaal en spontaan. Het was zijn verlangen om de mensen in Kenia een hoger perspectief te bieden. Hier genoot hij van. Hij hield van de gemeenschap met andere gelovigen. Op de buitenmuur van zijn kerkgebouw in Bondo staat ‘kuna nuru gizani’, ofwel: er is Licht in de duisternis. Er is perspectief! Pastor Nicholas is overleden. Hij leefde met perspectief. Hij heeft hét Licht mogen ontmoeten.

Zijn vrouw blijft achter. Zij was een trouw echtgenoot, een liefhebbende vrouw, een wedergeboren christin. Zij was haar man tot grote steun in zijn bediening. Voor haar is de situatie drastisch veranderd. Haar man is als kostwinner weggevallen. Zij heeft nog twee kinderen om voor te zorgen en een zieke schoonvader. Toch gaat zij onverminderd door met het delen van het Evangelie. Om haar heen ziet ze de armoede. Dit is direct ook een groot probleem. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het welvaartsevangelie. ‘Preken voor hongerige mensen is een uitdaging. Als wij hen vanuit NET eten kunnen aanbieden, trekken we veel mensen en geeft dat ons kansen om het Evangelie van de Heere Jezus Christus te vertellen.’

‘Als vertegenwoordigers van NET gaan we gewoonlijk een tweede mijl om de deelnemers aan de conferenties voor en na de tijd te bereiken. Dit gaat gepaard met extra tijd, middelen, visitatie, counseling en dergelijke. We doen dus meer dan wat je op het eerste gezicht zou zeggen, maar het is allemaal voor de glorie van God, dus bid voor en met ons in deze enorme goddelijke opdracht.’

Kenia is een land met meerdere stammen, met in totaal ongeveer 50 miljoen mensen. Als NET Foundation zijn we met name actief in het westen, in het grensgebied met Oeganda. De meeste mensen leven in geestelijke duisternis. ‘Wij proberen er hoop te brengen. Het tempo waarmee we het Evangelie zouden willen brengen wordt vertraagd door veel externe factoren: slechte wegen, armoede, vertaling van het Evangelie naar vreemde talen, geldgebrek en het ontbreken van goed onderwijs. Maar we doen ons best om zoveel mogelijk te bereiken door Gods genade.’

Wilt u financieel uw steentje bijdragen om deze mensen hoop te kunnen bieden, klik dan op de doneer-knop.

DONEER