Geroepen door God, vol van het Evangelie, wil hij dit Evangelie graag doorgeven aan mensen om hem heen. Maar… wie zal hém onderwijzen? Begrijpt hij zélf alles wat hij in de Bijbel leest?

In Lahore, de tweede stad van de Islamitische Republiek Pakistan, woont en werkt Afraheem. Hij is getrouwd en vader van twee dochters en een zoon. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij een christelijke uitgeverij. Hier is hij al ruim twaalf jaar verantwoordelijk voor de verkoop van christelijke boeken en publicaties. Naast zijn drukke baan is hij ook verantwoordelijk voor zijn gemeente, waar hij een toegewijde voorganger is.

Afraheem is geboren in een christelijke gezin; zijn vader en grootvader zijn ook voorgangers. ‘Maar,’ zegt hij, ‘ondanks dat ik een goede en christelijke opvoeding heb gehad, waren er veel slechte gewoontes en zonden in mijn leven. In mijn jeugd kwamen er regelmatig andere voorgangers bij ons thuis, en steeds weer hoorde ik indrukwekkende getuigenissen van hen. Zij spoorden ons aan om ons leven in Gods handen te leggen en de Heere Jezus als onze Verlosser aan te nemen.’ Afraheem vond deze verhalen inspirerend, maar bleef zelf doorgaan met zijn zondige leven. Totdat hij een keer aanwezig was bij een jeugdbijeenkomst. ‘Het Woord van God kwam echt bij me binnen, het liet een diepe indruk achter in mijn hart. Naast verwondering en blijdschap was ik vervuld met angst, omdat ik me realiseerde dat ik midden in de zonden lag en dat ik me van mijn zondige wegen moest bekeren! Ik ben mijn Heere Jezus Christus zo dankbaar, Hij liet mij zien dat er in Hem een weg van verlossing ligt!’

Nadat hij zijn leven aan God mocht overgeven, ontstond het verlangen om werkzaam te zijn in Zijn Koninkrijk. ‘Ik bad God of hij een weg voor mij wilde openen en of Hij me wilde laten zien hoe ik Hem dienstbaar kon zijn.’ Na zijn huwelijk kwam Afraheem voor veel uitdagingen te staan. Hij had geen baan en ging noodgedwongen werken bij een tankstation. Hier had hij een erg laag inkomen, en met een opgroeiend gezin was het moeilijk om te overleven. Na een aantal jaren bracht God de baan bij de uitgeverij op zijn pad: ‘Wat een gebedsverhoring was dit! Ik ben God nog elke dag dankbaar voor deze baan.’

Het kerkleider zijn brengt veel uitdagingen met zich mee. ‘Je ziet steeds weer dat veel leden een vooraanstaande positie willen hebben in de kerk. Er heerst veel hoogmoed waardoor anderen de plaats van de voorganger willen innemen. Dit is een van de redenen dat er binnen kerken zoveel verdeeldheid heerst. Het heeft ook te maken met onkunde, iedereen heeft ongeveer hetzelfde niveau aan kennis van de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk dat een voorganger weet hoe hij de Bijbelse boodschap op een goede manier overdraagt. Gedegen Bijbelkennis is van levensbelang!’

Onlangs volgde Afraheem de cursus ‘Survey of the Old Testament’ van NET Foundation. ‘Dit is een zeer interessante en leerzame cursus. De meeste mensen en veel kerkleiders hebben helaas niet de mogelijkheid om zulke diepgaande studies te doen. Iedere christen zou deze cursus moeten volgen!’ Hij leerde onder andere dat het Oude Testament ook een zeer noodzakelijk onderdeel is van Gods Woord en dat het net zo goed deel uitmaakt van Gods plan, dat begint bij Abraham en doorgaat tot Openbaring. Veel christenen die minder kennis van de Bijbel hebben denken dat het Oude Testament niet erg nuttig is; zij slaan dit dan ook vaak over. Afraheem: ‘Ik heb één suggestie: de cursus is beknopt, het zou goed zijn als deze meer uitgebreid zou zijn en meer details over de boeken van het Oude Testament zou bevatten. De cursus is een zegen voor mij geweest, ik heb er veel aan gehad en ik merk dat ik het geleerde door wil geven aan de leden van onze kerk.’

Het onderzoek naar het Oude Testament heeft Afraheem gemotiveerd en aangemoedigd om Gods Woord nog meer te onderzoeken. De kennis die hij daar mee vergaart, geeft hij weer door aan zijn gemeenteleden. Eerder volgde Afraheem al diverse andere cursussen van NET Foundation: ‘Veel van wat ik in de vorige cursussen heb geleerd, heb ik in mijn leven in praktijk mogen brengen. En ik heb het geleerde door mogen geven aan andere christenen. Ik dank God voor Zijn werk in mij en bid dat de cursussen tot zegen mogen zijn voor anderen!’

Dit artikel stond in onze nieuwsbrief. Lees hier de volledige papieren nieuwsbrief van december 2020.