De bekende schrijver Tolkien zegt ergens: Niet iedere pelgrim is de weg kwijt (Not all those who wander are lost). Als christen ben je een pelgrim, en dat gevoel van het horen bij een ander Vaderland wordt versterkt in het werk van zending en evangelisatie. In de zending ben je altijd bezig om grenzen over te gaan. Dat kan een landsgrens zijn omdat je ergens gaat wonen, of een andere grens zoals in het Evangelie in Lukas 10, waar de uitgezonden discipelen huizen binnengaan en daar eten en voor de mensen bidden.
Wij zijn met NET ook steeds bezig grenzen over te gaan. Regelmatig benaderen individuen of organisaties ons. Zo linkt onze nieuwe Peruaans-Nederlandse vrijwilliger ons aan zijn vader die predikant is, die nu een groep voorgangers in de Andes gaat onderwijzen. De organisatie ‘Kom over en Help’ heeft ons in contact gebracht met iemand die gaat onderzoeken of het materiaal geschikt is om in Oezbekistan onze cursussen in het Russisch te vertalen en die te delen met collega-predikanten. We hopen en bidden dat de Heere die deur opent, want het Russisch is een groot taalgebied en zo zouden we vele voorgangers die in het ambt staan maar niet theologisch opgeleid zijn, kunnen toerusten.
Door te bidden wordt je ook een soort van pelgrim. Corrie ten Boom zegt: ‘Het wonderlijke van het gebed is dat je een wereld verlaat waar je geen macht hebt, en Gods koninkrijk binnengaat waar alles mogelijk is.  God is een specialist in het onmogelijke. Niets is te groot voor Zijn almachtige kracht. Niets is te klein voor Zijn liefde.’
Bidt u mee met ons?

DONEER