Ds. L.A. den Butter uit Rijnsburg wordt voorzitter van de stichting NET Foundation. Hij is de opvolger van drs. G. Nieuwenhuis, die vanaf de oprichting in 2006 bij de zendingsorganisatie is betrokken.

Ds. Den Butter (46) is christelijk gereformeerd gemeentepredikant. Tegelijk is hij betrokken bij zending en bij kerken over de grens. Hij is momenteel voorzitter van het deputaatschap buitenlandse kerken, dat namens de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de contacten met zusterkerken in het buitenland onderhoudt.

Binnen het CGK-deputaatschap buitenlandse zending was hij eveneens geruime tijd, van 2007 tot 2018, actief. In dit verband nam hij verschillende keren deel aan het geven van theologische cursussen aan predikanten in Centraal-Afrika. Ds. Den Butter is verder als curator betrokken bij de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Ds. Den Butter: ‘Ik zet me graag voor NET Foundation in om vanuit de rijkdom van de gereformeerde leer te delen aan mensen die het aan onderwijs hierin ontbreekt.’ NET Foundation heeft toerusting van lekenvoorgangers en evangelisten in gesloten landen en afgelegen gebieden als doel.