Bouw mee aan Gods kerk wereldwijd!

NET Foundation biedt wereldwijd voorgangers toerusting aan, om zo het Evangelie Bijbelgetrouw te verspreiden. Vaak hebben zulke voorgangers heel weinig of geen Bijbelkennis en daarom is het van groot belang dat zij in aanraking komen met NET Foundation. 

Paulus schrijft in de brief aan Timotheüs het volgende: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’ (2 Tim. 2:2)

Wilt u meer weten over ons werk? Bekijk dan de video hieronder of lees verder op onze website. 


Voor rechtstreekse betalingen is ons rekeningnummer NL 08 RABO 01 26 93 06 19. Donaties of giften kunt u veilig overmaken. NET Foundation is ANBI gecertificeerd. Uw donaties/giften zijn fiscaal aftrekbaar.

ANBI 28500

Stichting Network Education Theology
 
Nummer Kamer van Koophandel (Kvk): 09163429