Dinsdagmiddag, 13.50 uur. Wilfred van der Kooij uit Apeldoorn, vrijwilliger voor NET Foundation, start Zoom op voor het wekelijkse gebedsmoment met zo’n zeven voorgangers uit India.

In India is het dan half zes in de avond en de deelnemers zijn net klaar met hun werk. Even later leest Samuel, afkomstig uit het noorden van India, enkele verzen uit Johannes 7: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Samuel: ‘Als je dorst hebt, kom je tekort. Als je dat eerlijk toegeeft, heeft God een belofte. Als je met lege handen bij God komt, zul je niet alleen gevuld worden met levend water, maar word je ook een bron voor anderen.’

De groep is ontstaan vanuit de online cursus ‘God’s way of salvation’ van NET die in januari startte. Deze cursus benadrukt dat God de bron van ons geloof en van onze roeping is en gaat over ons persoonlijke leven. De deelnemers bestuderen zelf de lesstof en kijken de bijbehorende video. Wilfred: ‘De onderlinge verbondenheid vormt het cement voor een groep.’ Daarom is deze gebedsgroep opgezet: de deelnemers kunnen hun verhaal kwijt, er wordt naar elkaar geluisterd en voor elkaar gebeden.

Ook is er het verlangen het geleerde aan anderen door te geven. Niet voor iedereen in India is internet toegankelijk voor het volgen van online lessen. Tijdens een ‘ontmoeting’ kwam het idee het lesmateriaal te vertalen in het Hindi, waarbij er ook korte video’s worden opgenomen. Dit wordt verspreid via Whatsapp. Op deze manier kunnen we toch veel mensen bereiken.

Wilfred vertelt vol enthousiasme wat de ontmoeting met deze mensen hem brengt. ‘Er is sprake van wederkerigheid. Wij kunnen namelijk ook veel van hen leren.’ Predikant Yasa vertelde Wilfred bijvoorbeeld over zijn omstandigheden als gevolg van de lockdown die in India van kracht is. De school, waarin hij achterstandskinderen opvangt, is gesloten. Tot september komt er geen geld binnen. Vervolgens, tegen Wilfred: ‘Wat kijk je bedrukt, God is machtig. Misschien gebruikt Hij dit zodat we tot iets nieuws kunnen komen.’ Heel eenvoudig -in kinderlijk vertrouwen- leggen deze mensen de zorgen en noden bij de Heere neer: ‘Ik heb het bij God neergelegd en het is veilig in Zijn handen’.

Lockdown biedt ook kansen en mogelijkheden

De persoonlijke gevolgen van de lockdown voor de mensen in India zijn ingrijpend. Dit geldt ook voor het werk van NET. Maar ondanks de beperkingen die door de maatregelen rond het coronavirus worden ervaren  -er kan niet gereisd worden en de conferenties in de afgelegen gebieden kunnen geen doorgang vinden- zijn er ook mogelijkheden en zelfs nieuwe kansen. Face to face ontmoetingen zijn niet mogelijk, maar in veel landen -met name in Latijns-Amerika en deels in India- is een goede internetverbinding beschikbaar. Wat een zegen om te lezen hoe Wilfred met deze broeders uit India online Gods Woord kan bestuderen. NET Foundation is al meer dan tien jaar actief om op deze manier onbereikte voorgangers toe te rusten. De lockdown kan het werk van de Heere niet tegenhouden!

Online toerusting

Dat ervaart ook Corien de Wit, NET-coach, uit Waalwijk. Een online cursus voor onze trainers in Kenia kon gewoon doorgaan. Corien: ‘Het is te merken dat deze mensen gewend zijn om online te studeren, ze hebben al meerdere digitale cursussen gevolgd. Bovendien kennen ze elkaar, dat maakt het gemakkelijker om op elkaar te reageren in de online discussies.’ Corien ervaart ook een band met de deelnemers. ‘Het is mooi te zien dat -ook al kom je uit heel verschillende culturen- je met dezelfde dingen worstelt: wat kun je als vrouw betekenen binnen de gemeente als het gaat om pastorale zorg?’ Jenifer uit Kenia reageerde op haar vraag: ‘Iedere kerkleider heeft op een verschillende manier inbreng in de gemeente. Maar de eindbeslissing wordt bepaald door het Woord van God.’

De online cursussen kunnen doorgaan en het is de bedoeling dat die worden uitgebouwd. Met behulp van podcasts die via sociale media worden verspreid, worden voorgangers wereldwijd bemoedigd én gewezen op de mogelijkheid van de online toerusting. Om dit te kunnen doen, zoeken wij buddy’s als Wilfred of coaches als Corien. Om elkaar als christenen wereldwijd te dienen, te bemoedigen en om bemoedigd te worden.

Lees hier de volledige papieren nieuwsbrief van mei 2020