Wederom is er een nieuw cursusboekje klaar voor gebruik! De cursus over discipelschap kreeg de naam ‘Living for Christ’. De rode draad hierin is het werk van de Heilige Geest in het hart, waardoor de gelovige van binnenuit verandert. Twee kernbegrippen zijn discipelschap en dienstbaarheid. Een levende relatie met de Heere wordt merkbaar: in het persoonlijk leven, in de omgang met medegelovigen, in het diaconaat en in het getuigenis onder niet-gelovigen.