Na lange tijd niet te hebben kunnen reizen, was het in juli weer mogelijk om onze broeders in Ecuador te bezoeken. Het was goed om weer van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken, om zo de missie van NET Foundation om voorgangers toe te rusten, zodat zij met hoofd, hart en handen weer anderen kunnen toerusten, gestalte te geven.

Tijdens een van de bijeenkomsten spraken we José Malagón, Christian Pozo, Julio Caesar en Rafael Parales. Alle vier zijn ze voorganger. Ze hebben de afgelopen tijd meerdere cursussen gevolgd die aangeboden zijn door NET Foundation. We vroegen hen naar hun ervaringen.

Het cursusmateriaal is voor hen een belangrijk middel om op een evenwichtige manier in gesprek te gaan met de mensen om hen heen. In plaats van een eenzijdige nadruk op bijvoorbeeld berouw en bekering, geven de NET cursussen een compleet beeld van het leven van een gelovige. José Malagón: ‘Wat we ontvangen hebben, willen we ook graag weer delen met anderen.’ Dit doen ze ook alle vier. Via Facebook, in hun eigen gemeente, met jongelui in de wijk na een uurtje sporten, bij fitness, in de lokale gevangenis en tijdens bezoeken aan drugs- en alcoholverslaafden in een afkickkliniek.

Zo hebben ze de afgelopen tijd om zich heen honderden mensen tot geloof zien komen. Naast de cursusmaterialen, die een helder Bijbels kader aanreiken, bieden deze voorgangers ook andere producten en trainingen aan. Bijvoorbeeld maaltijden of een training pottenbakken. Hierbij zoekt men aansluiting bij de context van de luisteraars. Zo gaat het Evangelie in woord en daad de hele wereld over.

Steun ons werk!