Amin (50 jaar, Midden-Oosten)

Wanneer iemand tegen je zegt ‘Kom naar Mij toe en Ik zal je rust geven’, is het heel moeilijk hier gehoor aan te geven. Zeker voor iemand die vijfenveertig jaar geen thuis heeft gekend en die met veel vragen rondloopt en geen antwoorden heeft, is het moeilijk zo iemand te vertrouwen. Helemaal omdat andere keren uitliepen op een teleurstelling.

Mijn naam is Amin. Ik ben vijftig jaar. Vijf jaar geleden ben ik tot persoonlijk geloof gekomen in Jezus Christus, nadat ik bij anderen zag hoe hun geloof in Christus echt was. Hun leven was voor mij als een kompas dat mij de weg wees.

Mijn ouders zijn overleden toen ik nog een kind was. Ik heb nooit de tederheid van een moeder gekend. Ook weet ik niet wat het is een vader te hebben. Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders. Ze waren heel goed voor me. Maar zij overleden toen ik nog jong was. Ik was een van de beste studenten op school. Maar met hun overlijden verloor ik alle geborgenheid. Ik besloot mijn geboorteland Syrië te verlaten op zoek naar een nieuwe levensinvulling. Mijn vragen nam ik met me mee.

Ik reisde de wereld rond op zoek naar iemand die me kon troosten en die antwoorden had op mijn vele vragen. Ik vond geen antwoorden totdat ik na een moeizame reis van Maleisië in Duitsland aankwam. Tijdens deze reis waren er lichtpuntjes. Ik ervoer hoe het licht van Christus in mijn leven begon te schijnen door mensen die Zijn liefde kenden. In Duitsland hoorde ik Hem heel duidelijk door iemand die zei ‘Christus zegt tot jou en tot allen die vermoeid zijn: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”’ Daarom zei ik: ‘Vertel me van Hem. Ik heb Iemand nodig Die mij troosten kan.’ Toen ik mijn eerste kerkdienst bijwoonde was het of God tot mij persoonlijk sprak. Ik hoorde hoe Hij ons gemaakt heeft naar Zijn Beeld. Het was voor mij een bevestiging van Gods boodschap aan mij. Dit was het moment dat Ik Hem mocht gaan volgen.

Na mijn doop nam ik deel aan een conferentie waarop een aantal toonaangevende predikanten spraken. Hun prediking, gegrond op de Bijbel, deed mijn hart ontvlammen, omdat God op dat moment antwoord gaf op mijn vragen waar ik mee liep.

Ik besloot de Bijbel te gaan bestuderen. Het ene na het andere boek bestudeerde ik op zoek naar de betekenis van de tekst en om meer geworteld te worden in het Woord. Hoe meer ik leerde, hoe meer ik besefte dat ik maar weinig wist. Daarom vroeg ik God steeds weer om meer onderwijs. En Hij heeft mij nooit beschaamd. Van een vriend hoorde ik van de mogelijkheid om meer te leren via een Bijbelschool.

Op de Bijbelschool krijg ik gedegen Bijbelgetrouw onderwijs. Dit wordt doordacht en samenhangend gebracht. Hierdoor komen steeds meer puzzelstukjes in mijn leven op hun plek te liggen. Er is sprake van een gedegen leerplan en goede docenten. Zij zijn erg behulpzaam. Het is voor mij alsof ik een nieuwe familie gekregen heb. Wanneer ik ze nodig heb, zijn ze er voor mij. Ik moedig iedereen die meer wil weten van de Bijbel en die rondloopt met onopgeloste vragen aan om zich in te schrijven aan de Bijbelschool.

Steun ons werk!