Na drie jaren studeren zijn de eerste 150 NET-cursisten in Kenia gecertificeerd. Begin juli werd dit gevierd met een feestelijk samenzijn, waar ook onze directeur, Raymond Warnaar bij aanwezig was. Eric Ngala (coördinator NET Foundation in Kenia): ‘Tijdens dit samenzijn werd God gedankt voor alles wat Hij de achterliggende jaren heeft gegeven: de trainingen, de docenten, de ondersteuning die vanuit Nederland geboden werd.’

De certificering werd georganiseerd in Bumala, een van de zes locaties, waar de 150 studenten vandaan komen. Samen met twee andere trainers heeft Eric de meesten van deze studenten zelf begeleid. De twee noordelijkste locaties werden bediend door David Wafula en Jane Andika.

Het geven van deze cursussen is hard werken. De trainers zelf hebben een online traject achter de rug. Zij worden zo voorbereid om de trainingen face to face te geven. De totale duur per cursusonderdeel is in Covid-tijd teruggebracht naar twee dagen. Voor sommige deelnemers is het te veel stof en is het niveau hoog.

De reacties van de deelnemers zijn lovend: ‘Dit is wat we nodig hebben. Jullie komen naar onze dorpen. We hebben beter leren preken. Nu preken we tenminste echt de Bijbel.’ Deelnemers worden ook geoefend in nederigheid. Eric: ‘Er zijn er die zich aanmelden voor de eerste cursus met de titel “kardinaal”. Na afloop gebeurt het niet zelden dat ze zeggen: “Noem me geen kardinaal meer. Noem me broeder alsjeblieft.”’

‘Het is belangrijk dat de cursussen toegankelijk zijn voor alle deelnemers. Allen kunnen lezen en schrijven. Eigenlijk is dat wel een voorwaarde, omdat er voor iedere les huiswerk gedaan moet worden. De cursus die de mensen het meest raakt is Marriage and family. Zeker de achterliggende tijd van droogte, gecombineerd met Covid heeft gezorgd voor veel ruzies tussen families. Er werd letterlijk gevochten, soms zelfs met dodelijke afloop. In deze cursus is aandacht voor hoe we als mensen met elkaar om moeten gaan, hoe we goede ouders kunnen zijn voor onze kinderen. Omdat in deze cursus de liefde tot de medemens centraal staat, wordt deze cursus door iedereen omarmd. Het brengt families weer bij elkaar. Het maakt dat gezinnen kleine kerkjes vormen. De voorgangers geven aan dat ze ervaren dat we één familie zijn in de Heere Jezus Christus. Uit liefde gaf God Zijn enige Zoon, Die naar deze aarde kwam en stierf voor onze zonden, opdat wij met God verzoend zouden worden. Een broeder in Gongo zei na afloop van de cursus Marriage and family: “We leven nu gelukkiger met elkaar. We ervaren hoe de liefde in ons huis en in ons gezin meer centraal staat.”’

Afscheid nemen doet altijd pijn. Zo gaf een van de deelnemers, Shadrack Mosigisi, aan dat het goed zou zijn wanneer er een vervolg gegeven zou worden aan deze cursussen. ‘Het is een cursus die levens verandert. Het helpt de mensen hun plek in te nemen in de maatschappij. Het is een praktische cursus. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, het raakt ook mijn hart.’

Afscheid nemen betekent niet dat dat deze mensen buiten beeld raken. Ze worden ingeschakeld om andere op te leiden. In samenwerking met de International Leadership University (ILU) in Nairobi wordt nagedacht over mogelijke follow-ups voor de deelnemers. Daarnaast worden de mensen de komende tijd ook regelmatig opgezocht in hun eigen werkomgeving.

In oktober zal er gestart worden met een nieuwe groep studenten. De tijd tussen nu en oktober wordt gebruikt om de randvoorwaarden en faciliteiten te regelen. De nieuwe assistent trainers, die uit de groep gediplomeerde studenten komen, zullen eerst een assessment moeten doen. En ze zullen zich het online leren eigen moeten maken.