Cate Nattabi (Oeganda)

I am Cate Nattabi a Ugandan aged 43 years. I am a single mother of 3children who lost her husband at the age 29. I have two boys and one girl aged 18, 16 and 13 respectively.  I work with Net foundation as a coordinator and trainer but on the other hand I also do administrative work at church and also teach in a theological college.  

What does the church in your country look like?

The church in Uganda has the zeal; majority at least are confessing Christians. However the church in Uganda is divided on denomination, level major denominations being Catholics and Church of Uganda. The evangelical or the born again church is radically growing though also divided in denominations, personalities and teachings.   Prosperity gospel among the born again church in the past had been very popular which affected the church a lot. It attracted the numbers which were seeking miracles other than the God of miracles. At the end of the day we have many church going people without deeper relationship with Jesus. No wonder since many are not taught the right gospel they end up mixing Christianity with African tradition or ending up with cults. On the other hand there is a sweep coming which is causing some to desire to go deeper in the word.

How is your personal daily program?

Busy apart from these days of lock down. I do Net foundation work 16 hours a week, administrative work at Church 16 hours and teach few hours at the college. Other hour are dedicated to family and my personal life.

How do the materials and courses from NET made a difference in your life?

Net foundation material has helped to grow in my knowledge of scriptures and in my faith

Why do you long for the coming of Jesus Christ?

Seriously more especially at this time when there is a lot of uncertainties and suffering due to Covid

Do you see fruitful results on your labor in church?

Very much I have seen many people growing in their relationship in Christ starting from my family and then Church. Other have turned into great ministers of the gospel.

Cate Nattabi (Oeganda)

Ik ben Cate Nattabi, woon in Oeganda en ben 43 jaar. Ik ben een alleenstaande moeder van drie kinderen. Mijn man is overleden toen hij 29  was. Ik heb twee jongens en een meisje in de leeftijden 18, 16 en 13. In Oeganda doe ik de coördinerende taken voor NET Foundation. Ook geef ik trainingen. Daarnaast doe ik in onze kerk administratieve werkzaamheden en geef ik les aan een theologische universiteit.

De leden van de kerk in Oeganda zijn zeer betrokken; de meerderheid is belijdend Christen. De kerk in Oeganda is verdeeld in verschillende denominaties, met als hoofdstromen de Katholieke kerk en de kerk van Oeganda. De evangelische kerk heeft een enorme groei doorgemaakt. Maar ook zij is verdeeld in verschillende denominaties, wat zich ook uit in de leer. Het welvaartsevangelie was in het verleden erg populair bij hen. Dit heeft hen veel schade berokkend. Mensen kwamen meer voor het wonder dan voor de God van het wonder. Ze gingen na de dienst naar huis, zonder dat hun relatie met Jezus verdiept was. Dit is ook geen wonder. Ze horen immers niet hét Evangelie. Ze vermengen het christendom met Afrikaanse religies en belanden uiteindelijk bij sektarische groepen. Aan de andere kant zien we dat er steeds meer verlangen is om meer van het Woord te leren kennen.

Over het algemeen heb ik een drukbezet bestaan, afgezien van deze tijd van verplicht thuiszitten tijdens de lockdown. Zestien uur per week werk ik voor NET Foundation. Ook in de gemeente doe ik 16 uur administratieve werkzaamheden. Daarnaast geef ik enkele uren les aan de universiteit. De overige tijd besteed ik aan mijn gezin en aan mezelf.

Het materiaal van NET Foundation heeft mij doen groeien in mijn kennis van de Bijbel en in mijn persoonlijk geloof.

Ik kan erg verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zeker in deze onzekere tijd, waarin Covid veel lijden veroorzaakt.

Ik heb veel mensen zien groeien in hun relatie met Christus. Allereerst in mijn eigen familie, maar ook in de kerk. Ook heb ik mogen zien hoe er bij zijn die nu grote predikers van het Evangelie zijn geworden.