Bijbels onderwijs in het eerste atheïstische land ter wereld.

Na de Tweede Wereldoorlog lag Albanië helemaal in puin. Het was Enver Hoxa die als politiek leider het land weer uit het slop hielp. Hij zorgde voor een snelle wederopbouw en zorgde voor een ongekende economische groei. Ook het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen onder zijn regering tot grote bloei. Het analfabetisme werd sterk teruggedrongen.

Hoxa regeerde echter met harde hand. Politieke tegenstanders werden geïsoleerd of geëlimineerd. De arm van de geheime politie reikte door heel Albanië. Enver Hoxa onderhield nauwe banden met Jozef Stalin. Na diens dood kwam Albanië steeds meer alleen te staan. In de jaren zestig ging Hoxa vriendschapsbanden aan met de Chinese leider Mao. Albanië werd het eerste Maoïstische land van Europa. Hoxa voerde een harde communistische lijn. Alle kerken en moskeeën werden afgebroken en in 1967 werd Albanië uitgeroepen tot de eerste atheïstische staat van de wereld.

Wie door dit prachtige land aan de Adriatische Zee rijdt, kan niet om de vele bunkertjes heen, die het land rijk is. Hoxa liet 173.000 bunkers bouwen om de onafhankelijkheid van zijn land veilig te stellen.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Hoxa mag dan Albanië hebben uitgeroepen tot eerste atheïstische staat van de wereld, God laat Zich echter niet uitbannen. In het land waar Paulus als apostel al een basis voor het Evangelie heeft gelegd, destijds Illyricum geheten, een Romeinse provincie, zijn nog altijd mensen overgebleven die de knieën niet voor Baäl hebben gebogen. Op dit moment zijn er in Albanië meerdere protestants-evangelische kerken. In heel Albanië en Kosovo samen zijn er ca. 20.000 christenen.

Namens de GZB is Aad van der Maas in de hoofdstad Tirana werkzaam als toeruster van kerkleiders en gemeenteleden. Het toerusten en bemoedigen van deze jonge kerken is van levensbelang. Op de Bijbelschool in Tirana waar Aad lesgeeft, is een programma ontwikkeld voor de kerken om gemeenteleden en kerkleiders een steviger basis in hun geloof te geven. Ook jeugdwerk en diaconaat heeft de aandacht. Bij het toerusten van kerkleiders wordt ook gebruik gemaakt van de materialen van NET Foundation, onder andere ‘God’s Call to Ministry’.

Eind november is in de havenplaats Dürres een toerustingsconferentie georganiseerd. Namens NET heeft Apollo Makara een bijdrage geleverd. Hij hield een lezing over het delegeren van verantwoordelijkheden binnen de kerk. Dit leverde een interessante discussie op. Behalve de pastors van de jonge protestants-evangelische kerken waren er ook een aantal christelijke organisaties, die in Albanië werkzaam zijn, vertegenwoordigd.

Voor info m.b.t. het kerkenwerk van de GZB, klik hier.

Steun het toerustingswerk