‘Het bieden van gedegen onderwijs voor voorgangers wereldwijd is doorslaggevend.’

Met ingang van januari 2021 is Bolier begonnen als bestuurslid bij NET Foundation. Hij is getrouwd en vader van vijf kinderen. In het dagelijks leven is hij eigenaar van Buytengewoon, een bedrijf dat zich richt op tuinontwerp en – management. Bolier is elf jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Inmiddels heeft hij daar een punt achter gezet. De contacten met jongeren zijn echter blijvend, nu als ouderling binnen de GGiN in Elspeet waar hij hen catechisatie geeft.

Meermalen krijgt Bolier een verzoek van stichtingen om een bestuursfunctie te vervullen. Het is niet mogelijk aan al die verzoeken te voldoen. Voor NET maakte hij echter een uitzondering. Als voorzitter van de kleine particuliere stichting Sinim, die zich richt op zendingswerk in China, weet hij enigszins hoe groot de behoefte aan gedegen onderwijs voor voorgangers is. ‘Er zijn wereldwijd veel voorgangers die niet of nauwelijks zijn geschoold. Het gevolg is dat ze – ook onbedoeld – een on-Bijbelse leer brengen. NET Foundation houdt zich juist bezig met het wereldwijd toerusten van voorgangers’, aldus Bolier. ‘Daarbij is het concept van NET van deze tijd: zij zet ICT op een goede manier in voor het Koninkrijk van God.’

Hoe hij zijn eigen plaats ziet in het bestuur? ‘Ik heb geen grote aspiraties. Daar heb ik ook de gelegenheid niet voor. Maar graag zou ik een kleine bijdrage leveren aan de inhoudelijke kant van het werk van NET. Om de zaken evenwichtig en Schriftuurlijk te verwoorden en tegelijkertijd zo eenvoudig mogelijk blijven. Deze woorden van eeuwig leven zijn ook van betekenis in 2021. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid!’