Een Chinese man die nog maar kortgeleden door Hudson Taylor met Gods Woord in aanraking was gekomen, vroeg hem: “Hoe lang is het Evangelie al bekend in Europa?” Taylor antwoordde dat de Bijbel daar al honderden jaren was. Daarop riep de man vol verbazing uit: “Wat?! Is het mogelijk dat jullie al honderden jaren kennis hebben van deze blijde boodschap en zijn jullie nu pas gekomen om het ons te vertellen? Mijn vader heeft meer dan twintig jaar naar de waarheid gezocht. Hij is enkele maanden geleden gestorven zonder haar te hebben gevonden.

O, WAAROM ZIJN JULLIE NIET EERDER GEKOMEN?!”

Wat rust er een verantwoordelijkheid op degenen die Gods Woord hebben…

(Gelezen bij Bonisa)