2021

2022 is inmiddels al weer een paar weken oud. Een goed moment om terug te kijken. Wat heeft het achterliggende jaar mij gebracht? Of misschien is het beter de vraag te stellen: waar heeft het achterliggende jaar mij gebracht? Ook in 2021 ging het werk gewoon door. Er zijn trainingen en conferenties geweest om voorgangers toe te rusten. Er zijn werkbezoeken afgelegd. Theologische opleidingen maken gebruik van onze materialen. Met GlobalRize zijn we een samenwerking aangegaan. Allemaal dingen om dankbaar voor te zijn. Heeft het mij ook meer verbonden aan het Kind in de kribbe, waar alles om draait? Soms kan ik me intens verwonderen over wat God doet, terwijl wij maar nietige schakeltjes zijn. Op andere momenten draai ik echter – helaas – op de automatische piloot.

2022

En 2022? Waar brengt dat jaar mij? 2022, in het Engels verkort weergegeven als ‘two-two-two’. Dit doet denken aan de Bijbeltekst die ons verlangen duidelijk maakt, 2 Timotheüs 2:2: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat ook toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.’ Dit is waar wij voor stonden in 2021 en waar we ook weer voor staan in 2022. Wat wij zelf gehoord (en gezien?) hebben willen we ook graag aan anderen vertellen, met het doel dat zij het Evangelie weer verder brengen. Zo gaat het Evangelie de wereld over.

God zorgt voor de vrucht. ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie’, zegt Paulus iets verderop. Het Kind in de kribbe kwam voor ons mensen om Zijn leven te geven. Doordat Hij opgewekt is uit de dood heeft Hij de dood overwonnen en daarom is er hoop, ook in 2022.

2-2-2

‘Two-two-two’ zal ook in 2022 voor ons weer richtinggevend zijn. Hoopvol zien we uit naar de toekomst dat Jezus terug zal komen, wanneer alle volken bereikt zullen zijn. En daarom maken we haast met ons werk om pastors toe te rusten, zodat zij het Evangelie Bijbelgetrouw door kunnen geven aan lokale pastors. Ook dit is ‘two-two-two’, Openbaring 22:20: ‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’

Ieder een gezegend 2022 (Openbaring 22:21) toegewenst: ‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.’